Depot Leemans

Appartementen – 200 m²

  • Schatting voor de werken
  • Massificatie van het afval
  • Behoud van de gebouwen en hergebruik van materialen ter plaatse
  • Afbraak voor hergebruik
  • Prefabricatie
  • Monitoring van de afvalstromen