LandOuw

Rénovatie woningen – +/- 100m²

  • Preventie
    • Bestaan van gebouw
    • Selectief afbraak
    • Hergebruik in situ
  • Sorteren specifiek afval
  • Monitoring