Carré Tillens

Woningen – 334 m²

  • Schatting voor de werken
  • Hergebruik van materiaal ter plaatse
  • Aangepast inzamelen en sorteren van een reeks fracties
  • Monitoring van de afvalstromen