Foch

Renovatie huis – 500 m²

 • Preventie
  • Bestaan van gebouw
  • Selectief afbraak
  • Hergebruik in situ
 • Sorteren en inzamelen specifiek afval
  • van plastic verpakkingen
  • Symbiose: hergebruikt brouwzak voor inzameling
 • Opleiding
 • Economische modellen : Mutualisatie