Studio Stockmans

Renovatie van een studio – 80 m²

  • Schatting voor de werken
  • Afvalbeheerplan
  • Bestaan van gebouw
  • Opleiding van arbeiders
  • In situ hergebruik
  • Verkoop van afgebroken materialen
  • Selectief sorting
  • Monitoring van de afvalstromen