City Dox

Woningen, kantoren, rusthuis, service-residentie – 44.242 m²

  • Schatting voor de werken
  • Afvalbeheerplan
  • Containerpark op de bouwplaats
  • Werfwacthers
  • Industriële symbiose
  • Sorteren specifiek afval
  • Monitoring